Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından ürün güvenliği denetimleri sonuçları ile ilgili bir yazı paylaştı.denetim sonunda yaklaşık 18 milyon ürün güvensiz bulunarak ithaline izin verilmemiştir. Uygunsuz bulunan belli başlı ürünler aşağıda yer almaktadır

İthalatta 2018 Yılı Ürün Güvenliği Denetimleri Sonuçları https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/ithalatta-2018-yili-urun-guvenligi-denetimleri-sonuclari 31 Ocak 2019 Bilindiği üzere, gerek üreticilerimizin kalitesiz/güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ithal edilen ürünler risk derecesine göre Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimlerine tabi tutulmaktadır. Bakanlığımızın Dış Ticarette Risk Esaslı…

Geri-Gelen-Eşyada-Gözetim-uygulaması hk.da Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Geri-Gelen Eşyada Gözetim uygulaması hk.da Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı Ekteki Söz konusu yazıda; Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; kesin ihracı yapıldıktan sonra Türkiye Gümrük Bölgesine geri gelen eşyaya gözetim kıymetinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, gen gelen eşya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ila 170 nci maddeleri İle Gümrük Yönetmeliği’nin 446 İla 453…

Beyannamelerin 24 nolu kutucuğunda “işlemin niteliğine ilişkin kodlar” kutusunda “Ticari sözleşmelere ilişkin kodun” yanlış yazılmasından bahisle firmalarımıza gelen ceza kararlarına itiraz için dilekçe örnekleri,

Beyanname Kodları İtiraz Dilekçesi (İthalat – İhracat)

Değerli Üyelerimiz;

Beyannamelerin 24 nolu kutucuğunda “işlemin niteliğine ilişkin kodlar” kutusunda  “Ticari sözleşmelere ilişkin kodun” yanlış yazılmasından bahisle firmalarımıza gelen ceza kararlarına itiraz için dilekçe örnekleri,

Beyanname Kodları itiraz Dilekçesi (İthalat)

Beyanname Kodları itiraz Dilekçesi (İhracat)

https://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/basin-aciklamasi 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemleri yapılamayacaktır.

Bilindiği üzere, Sarp Sınır Kapısının modernizasyonuna yönelik çalışmalar nedeniyle araç ve yolcu giriş-çıkış gümrük işlemleri geçici olarak sahanın Gürcistan’dan giriş yönünde gerçekleştirilmekteydi. Bu şekilde hizmet verilen yolcu salonları ve yaya koridorları, inşaat çalışmaları tamamlandığından, esas yerlerine taşınacaktır. Bu nedenle, 31.01.2019 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasında Bakanlığımız sistemleri geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve…

Türkiye ve Sırbistan Arasındaki STA’da Son Değişiklik-30 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”na Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30…

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 30.11.2017 tarih, 2017/5695-EA sayı ve “Transit Rejimine Konu Eşyalara Uygulanan ATS’nin Transit Süresine Etkisi” konulu yazısı ve cevabi

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 30.11.2017 tarih, 2017/5695-EA sayı ve “Transit Rejimine Konu Eşyalara Uygulanan ATS’nin Transit Süresine Etkisi” konulu yazısı ve cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda; Transit rejimine konu araca ATS tatbik edilmesi halinde ATS cihazının araca takılması için geçen sürenin söz konusu araçlar için verilen transit süresinden sayıldığı ve ATS…

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi genel Müdürlüğünün” İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları ” Konulu paylaşım

Ekte 31.01.2018 Tarihinde 2019 Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliğleri Mevzuat Eski Yeni Karşılaştırması Bilgi Notu  Olarak Sizlere Sunduğumuz Konuyla İlgili Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü de Bakanlık Web Sitesinde 24.01.2019 Tarihinde Aşağıdaki Paylaşımda Bulunmuş olup sadece bu bilgi hatırlatma amacıyla paylaşılmıştır. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi genel Müdürlüğünün” İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün…

üketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)  4 Şubat 2019’da yürürlüğe girecektir. Aşağıdaki ürünlerin daha önce  GTB –IRIS üzerinden yapılan başvuruları TAREKS sistemi üzerinden yapılacak olup; bu kapsamda işlem yapılabilmesi için ayrıca firma tanımlaması yapılması gerekmektedir. Denetimler Risk Esaslı Olarak Gerçekleştirilmektedir. Başvurunun Fiili Denetime Yönlendirilmesi Halinde Bu Aşamada Akredite Kuruluşlardan Alınacak Test…

İGMD DUYURUSU-GÜNCELLEME İŞLEMLERİ HK.DA-Gümrük Yönetmeliğinin 563/2

İGMD DUYURUSU-GÜNCELLEME İŞLEMLERİ HK.DA Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili…

Meyve suları Sebze suları ve Konsantrelerinde tahlil metodları bunların karışımları, tarife tespiti ve ÖTV Uygulaması durumu (Tarih:23.01.2019, N

Meyve suları Sebze suları ve Konsantrelerinde tahlil metodları bunların karışımları, tarife tespiti ve ÖTV Uygulaması durumu (Tarih:23.01.2019, No:40639295)Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI Gümrük idarelerine beyan edilen eşyanın “% 100 meyve suyu sayılan”, “meyve suyu konsantresi” veya “konsantreden üretilen meyve suyu” kapsamında olup olmadığı hususunda tereddüt bulunması halinde (veya gerekli görülen hallerde) Türk Gıda Kodeksine göre ilgili…