Derneğimizin İthalat Genel Müdürlüğü’ne muhatap 14.01.2019 tarih, 2019/0229-BU sayı ve “TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9)” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

You are here: