Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 16.01.2019 tarih, 2019/0230-BU sayı ve “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması KKDF Muafiyeti Beyanı” konulu yazısı ilişik

You are here: