İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 797 28 Şubat 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30700 -Kuru soğan”‘ın ithalatında( gümrük vergisi %0 olarak uygulaması) 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 797 28 Şubat 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30700

 

İthalat Rejim Kararı (I) sayılı listede bulunan 0703.10.19.00.11 GTİPte sınıflandırılan  “Kuru soğan”‘ın ithalatında( gümrük vergisi %0 olarak uygulaması) 31/03/2019  tarihine kadar uzatılmıştır.

 

797

/

4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik yapılan fıkra dökme eşyada özet beyan takibatını düzenliyor.-Kanun No. 7164 : 28.02.2019- 30700 RG

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7164   : 28.02.2019- 30700 RG                                                                                                          4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.   YENİSİ: 4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı(Değişiklik: KHK/700 – M126)…

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)28 Şubat 2019 Tarihli ve 3

Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796) 28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmî Gazete   796 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eklidir. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında ( 8701.20 , 8702, 8703, 8704   ve 8711 pozisyonlarındaki…

2018 yılında üretilen 8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarının ithali hk.da-Genel Müdürlük yazısı 27.02.2019

Ekteki Söz konusu yazıda;

İthalat Genel Müdürlüğü;-8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin  30.04.2019’a kadar

 

gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilmesi halinde  ithaline izin verdi.

 

İş makinalarının 31.12.2018’e kadar  ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bunun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senediyle tevsiki gerekmektedir.

/

İGMD DUYURUSU- 2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HAKKINDA 27 Şubat 2019 / Çarşamba

  2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HAKKINDA 27 Şubat 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 546   İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazısında 2018 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adayların, izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda…

Antrepo beyannamesinde damga vergisinin süresinde ödenmemesi nedeniyle eşyanın tasfiye edilemeyeceği HK.DA -Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

Antrepo beyannamesinde damga vergisinin süresinde ödenmemesi nedeniyle eşyanın tasfiye edilemeyeceği HK.DA -Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI   antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisi, eşyanın ithalatında alınan bir vergi olmaması ve kağıt (beyanname) üzerinden alınıyor olması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu maddesinde belirtilen ithalat vergileri tanımının içerisinde yer almamaktadır. Bu itibarla, Kanunun 46…

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemine ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ve İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacaktır

İhalatta İhracatçı Kayıt Sistemine ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ve İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.   Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin anılan…

Bitki Karantinası Uygunluk YazısıTransit TPS Entegrasyonu giriş noktasında yapılamadığında ülke içinde yapılabileceği durumlar hk.da -22.02.2019 / 41905260 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı Transit TPS Entegrasyonu giriş noktasında yapılamadığında ülke içinde yapılabileceği durumlar hk.da -22.02.2019 / 41905260 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI     04.05.2015 tarihli ve 29345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik “Bitki Karantinası Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki…

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019-4 sayılı genelge -Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019-4 sayılı genelge -Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak Söz konusu genelgede; İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta…

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019-4 sayılı genelge -Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019-4 sayılı genelge -Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak Söz konusu genelgede; İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programı oluşturulmuştur. Bu program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta…