TİM Delegeler Çalıştayı’nda Gündemi 24 No’lu Haneye Yazılan Kod ve Cezalar oldu

TİM Delegeler Çalıştayı’nda Gündem 24 No’lu Haneye Yazılan Kod ve Cezalar Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler çalıştayı İstanbul’da düzenlendi. Çalıştayda 83 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye’nin farklı bölgelerinden 450 delege katılım gösterdi. Çalıştayda 24 no’lu haneye yazılan kodlar ve cezalar konuşuldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler çalıştayının ikincisi İstanbul’da düzenlendi. Çalıştayda 83 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye’nin…

Kur Farkı hk cevap yazısı-GGM 07.02.2019 tarihli

Eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği  hususunda oluşan tereddütlerin  giderilmesi amacıyla tasarruf olunan 23/06/2010 tarihli ve 13897 sayılı dağıtımlı yazımızda; 3065 sayılı Kama Değer Vergisi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca…

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 06.02.2019 tarihli 55360341-109-E-00041443135 sayılı “Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün Hizmet Standardı ve Analiz Listesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 06.02.2019 tarihli 55360341-109-E-00041443135 sayılı “Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün Hizmet Standardı ve Analiz Listesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nce Gümrük Yönetmeliği Ek 23’te yer alan “Tahlile Tabi Eşya Listesi”ndeki eşyalardan analizi yapılabilenler ile Bursa Gümrük Laboratuvarı…

ÖNEMLİ-MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİNN DİKKATİNE-2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

ÖNEMLİ-MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİNN DİKKATİNE- 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları  malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.   (2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren…

EİB DUYURUSU// AB’nin Nihai Kota Uygulaması-Bloke Dönem- 2 – 17 Şubat 2019 tarihleri arasında Nihai Koruma Önlemi Kotaları kapsamında AB gümrüklerine ulaşan ithal çelik ürünlerinde ithalat işlemlerinin yapılmayacağı

EİB DUYURUSU// AB’nin Nihai Kota Uygulaması-Bloke Dönem Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Veritabanı internet sayfasından ulaşılan bilgiye göre; AB’nin Nihai Koruma Önlemi kapsamındaki kotalarının 2/2/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 2-17 Şubat 2019 tarihlerinde dönem Avrupa Komisyonu tarafından “Bloke Dönem” olarak açıklamıştır. Bloke Dönem’in Avrupa Komisyonu tarafından yapılan tanımı “Eşitlik gerekçeleri ile bazen…

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de değişiklik-Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3.maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan

8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)