OAİB DUYURUSU-Brexit Gelişme hk.da Gümrük Birliği ilişkimiz,

Brexit sürecindeki son duruma ilişkin bilgiler verilerek Brexit sürecinde artarak devam eden belirsizlik dikkate alındığında; gerek mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz, gerekse Ticaret Çalışma Grubu  çalışmalarının BK tarafındaki kaynak yetersizliğinden dolayı arzu edilen hızda ilerlememesi nedeniyle AB ile Birleşik Krallık arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir tercihli düzenlemenin hayata geçirilememesi…

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 08.02.2019 tarih ve “Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 08.02.2019 tarih ve “Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.   Söz konusu yazıda;   Gümrük Yönetmeliği 201. Maddesinde laboratuvar tahlillerinin gümrük laboratuvarında yapılması esas olmakla birlikte, Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite laboratuvarlara da tahlil yaptırılabilmektedir. Tahlilde alınan sonuçların ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve…

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.02.2019 tarih ve “TPS Veteriner İzinleri” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.02.2019 tarih ve “TPS Veteriner İzinleri” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   Söz konusu yazıda;   Bilindiği üzere, veteriner sınır kontrolüne tabi ürünler (özellikle balık unu ve balık yağı isimli ürünler), Ülkemizde yerleşik olmayan ve potansiyel vergi mükellefi yabancı Firmalar tarafından ülkemize bu tip ürünler getirilerek A tipi…

İhraç Yükü Taşıyan Bulgaristan ve KKTC Varışlı Araçlara Vergisiz Yakıt Teslimi ÖTV ve KDV istisnasi hkda 31.01.2019- 41269973 TARİH SAYILI Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

İhraç Yükü Taşıyan Bulgaristan ve KKTC Varışlı Araçlara Vergisiz Yakıt Teslimi ÖTV ve KDV istisnasi hkda 31.01.2019- 41269973 Tarih Sayılı  Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı   Söz konusu yazıda; Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 25.01.2019 tarih ve 12924 sayılı yazıda ihraç malı taşıyan araçlara ÖTV ve KDV’den istisna olarak teslim edilecek motorin miktarının, son varış yeri…