Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 08.02.2019 tarih ve “Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

You are here: