Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 08.02.2019 tarih ve “TPS Veteriner İzinleri” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

You are here: