Özdemir Gümrük Müşavirliği olarak eğitimlerimiz kesintisiz devam ediyor.

Özdemir Gümrük Müşavirliği olarak eğitimlerimiz kesintisiz devam ediyor. 14.02.2019 Perşembe günü ithalat ve ihracat Müşteri Temsilcilerimizin katılımıyla Gümrük Uyuşmazlıkları İçin İtiraz Ve İdari Yollar  konulu eğitimimiz Gümrük Müşavirimiz  Deniz KOYUNOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir. Gümrük mevzuatı dinamik yapısı nedeniyle sürekli takip edilmesi, yaşanan ya da yaşanabilecek olası problemleri bertaraf etmek ancak sürekli gelişim ve öğrenme, yenilenen mevzuatı…

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nün “Tomato Brown Rugose Fruit Virus” konulu 14.02.2019 tarih 520186 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nün “Tomato Brown Rugose Fruit Virus” konulu 14.02.2019 tarih 520186 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.   Ekteki söz konusu yazıda; Karantina etmeni Tomato Brown Rugose Kahverengi Kırışık Meyve Virüsü)’ün ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla, 15.03.2019 tarihinden  itibaren virüsün bulaşık olduğu bilinen Ürdün, Almanya, İsrail,…

EİB DUYURUSU-MEVZUAT // 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği-ozon tabakasını incelten maddelerden biri olması nedeniyle ihracatı yasak olan ve sivil havacılıkta özellikle yangın söndürme amaçlı kullanılması zorunlu olan halon gazı HK.DA

2014/1 Sayılı İhracat Tebliği-ozon tabakasını incelten maddelerden biri olması nedeniyle ihracatı yasak olan ve sivil havacılıkta özellikle yangın söndürme amaçlı kullanılması zorunlu olan halon gazı HK.DA   EİB DUYURUS-MEVZUAT // 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği   Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin…

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 2019/1 GENELGESİ HK.DA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü  2019/1 GENELGESİ HK.DA   Bilindiği üzere 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) yayınlanmış olup 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu düzenlemeyle birlikte, ithalat aşamasında GTB-İRİS üzerinden gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri, TAREKS üzerinden 2019/12 sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülecektir. Bu…

Avrupa Birliği’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nde değişiklik yapıldı-AB Resmi Gazetesi-OJ L 42, 13.2.2019

Avrupa Birliği’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nde değişiklik yapıldı- AB Resmi Gazetesi-OJ L 42, 13.2.2019   AB kendi uyguladığı GTS sisteminde bazı değişiklikler yaptı. Bugün yayımlanan 2019-249 sayılı tebliğe istinaden Hindistan, Endonezya ve Kenya için bazı sektörler kapsamı ürünler 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 döneminde GTS vergi indiriminden (FORM A) yararlanamayacak. Hindistan’dan yapılacak tekstil (50 ila 60.fasıllar)…

2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)

2920 SAYILI SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/1)   14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü ve 144 üncü maddelerinde, Kanuna aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.   Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul…