Cezayir İthalat Yasakları ve Ek Vergi Uygulaması HK DA -Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla;

EİB DUYURUSU-Cezayir İthalat Yasakları ve Ek Vergi Uygulaması   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla; 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere Cezayir’in tüm ülkelerden 851 ürünün ithalatına yasak getirdiği ve daha sonra Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ithali yasak olan ürünlerin listesinin güncellendiği ve yasaklanan ürün sayısının 877’ye…

İhraç Edilen Ürünler Sağlık Sertifikası hk.da-15.02.2019

İhraç Edilen Ürünler Sağlık Sertifikası hk.da-15.02.2019

 

Ekteki yazıda;

 

ihracatçı firmalarımızın işlemlerini mevzuatlarımız doğrultusunda yürütmeleri, ihracata konu ürünlerine sağlık sertifikasının eşlik etmesi gerekiyorsa ürünlerinin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurmaları ve Sağlık Sertifikasını teslim almadan kesinlikle ürünlerini ihraç etmemeleri gerektiği ve konuya ilişkin hassasiyet göstermelerinin beklendiği belirtilmektedir.

İhraç Edilen Ürünler Sağlık Sertifikası hk.da-15.02.2019

EİB DUYURUSU- İhraç Edilen Ürünler Sağlık Sertifikası hk.da-15.02.2019

Ekteki yazıda;

 

ihracatçı firmalarımızın işlemlerini mevzuatlarımız doğrultusunda yürütmeleri, ihracata konu ürünlerine sağlık sertifikasının eşlik etmesi gerekiyorsa ürünlerinin bulunduğu yerdeki Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurmaları ve Sağlık Sertifikasını teslim almadan kesinlikle ürünlerini ihraç etmemeleri gerektiği ve konuya ilişkin hassasiyet göstermelerinin beklendiği belirtilmektedir.

SEKTÖREL DUYURU // AB’ye Hindistan Menşeli Susam Ürünleri İhracatı HK DA

EİB DUYURUSU-// AB’ye Hindistan Menşeli Susam Ürünleri İhracatı   İzmir Valiliği – İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 2017/186 sayılı Avrupa Birliği (AB) Komisyon Uygulama Tüzüğü ile Hindistan menşeli susam ürünlerinin 669/2009/AT sayılı Tüzük kapsamından çıkartılarak AB’ye ihracatının özel şartlara tabi kılındığı bildirilmiştir. Aynı yazıda devamla, ülkemizden Hindistan menşeli susam ürünlerinin ihracatında anılan tüzük…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete -3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre, vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasına ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacak. -3065 sayılı Kanunun (17/4-ö) maddesine göre, ithalat…