Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)15 Şubat 2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmî Gazete

You are here: