PAGEV DUYURUSU-GÜNCEL HABER-HAMMADE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN 4 AYDIR GÜNCELLENMEYEN LİSTE SANAYİCİYE EKSTRA YÜK OLDU-Sanayiciye yük olan REUTERS fiyat listesi Güncellenmeli !

HAMMADE FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN 4 AYDIR GÜNCELLENMEYEN LİSTE SANAYİCİYE EKSTRA YÜK OLDU Sanayiciye yük olan REUTERS fiyat listesi Güncellenmeli ! Plastik sanayicisi son dört aydır ithal ettiği hammaddeye ortalama yüzde 6 yani ton başına 60 dolara varan ek vergi ödüyor. Neden bu vergiyi ödüyor? Referans fiyat listesi güncellenmediği için… Komik bir gerekçe gibi görünse de…

E-TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASI HK DA GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 18.02.2019 TARİHLİ -21.02.2019 tarihinde bilge sisteminde elektronik teminat Modülü gerçek ortamda devreye alınacaktır.

E-TEMİNAT MEKTUBU UYGULAMASI HK DA GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 18.02.2019 TARİHLİ   Ekteki Söz Konusu Yazıda;   Gümrük mevzuatı uyarınca Gümrük İdarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik  ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin Elektronik teminat mektubu uygulaması kılavuzu hazırlanmış olup söz konusu e-teminat mektubu uygulaması 21.02.2019 tarihinde bilge sisteminde elektronik teminat Modülü gerçek ortamda devreye…

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 seri numaralı Tebliğ ile KDV iade mevzuatına yeni bir düzenleme olan “Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulaması” dahil edilmiştir.

2019/21 Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulamasını Düzenleyen 24 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı 20.2.2019 ​ 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 seri numaralı Tebliğ ile KDV iade mevzuatına yeni bir düzenleme olan “Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulaması” dahil edilmiştir. Buna göre; belli koşulları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki…

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 18.02.2019 tarihli 72232900-155.99-E-00041790490 sayılı “TTP/Uzlaşma Modülü-Uzlaşma Başvuruları” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 18.02.2019 tarihli 72232900-155.99-E-00041790490 sayılı “TTP/Uzlaşma Modülü-Uzlaşma Başvuruları” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ekteki yazıdan özetle; Uygulamanın yeni olması sebebiyle yükümlülerin başvuru usulüne yeterince nüfuz edememesi ve yükümlüler tarafından web üzerinden yapılan başvurunun kuvvetli bir niyet beyanı olduğu hususları birlikte değerIendirildiğinde, bugüne kadar, 15 günlük başvuru…

Dahilde işleme geçici madde kapsamında ek süre taleplerinin Tebliğ hükümlerinde yer alan süre uzatım hükümlerinden ayrı değerlendirileceği 13.02.2019-41538017 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Dahilde işleme geçici madde kapsamında ek süre taleplerinin Tebliğ hükümlerinde yer alan süre uzatım hükümlerinden ayrı değerlendirileceği 13.02.2019-41538017 Gümrükler Genel Müdürlüğü Söz konusu yazıda; 22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 32 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde…