Özelge: 2009.39.19.00.00 GTİP NUMARALI (Diğerleri- Brix Değeri 20’yi Geçen Fakat 67’yi Geçmeyenler -Net 100 kg. Ağırlık Başına Kıymeti 30 Euro’yu Geçenler) malın ürünün ithalatının ÖTV’ya tabi olup olmadığı hk.

Özelge: 2009.39.19.00.00 GTİP NUMARALI  (Diğerleri- Brix Değeri 20’yi Geçen Fakat 67’yi Geçmeyenler -Net 100 kg. Ağırlık Başına Kıymeti 30 Euro’yu Geçenler) malın  ürünün ithalatının ÖTV’ya tabi olup olmadığı hk.   5/12/2017 tarihli ve 30261 Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun…

GELİR İDARESİ Özelge: 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.-17/01/2019

GELİR İDARESİ Özelge: 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı hk.   Kanuna ekli (IV) sayılı listede 85.28 tarife pozisyonunda “Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)” yer almakta olup, parantez içi hükümle söz…