Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın birleştirilmesinin ardından yeni taşra teşkilatları görevleri, yerleri paylaşıldı.20.02.2019-Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ibareleri Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın birleştirilmesinin ardından yeni taşra teşkilatları görevleri, yerleri paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlı birimlerine ilişkin tablo ektedir. Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ibareleri Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiştir. Taşra teşkilatı kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler şöyle; …

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7166 22 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7166  22 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete             MADDE 9 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya;…

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 22 Şubat 2019 CUMA

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 22 Şubat 2019 CUMA   Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Ek-1…