İGMD DUYURUSU- 2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HAKKINDA 27 Şubat 2019 / Çarşamba

  2018 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HAKKINDA 27 Şubat 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 546   İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazısında 2018 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adayların, izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda…

Antrepo beyannamesinde damga vergisinin süresinde ödenmemesi nedeniyle eşyanın tasfiye edilemeyeceği HK.DA -Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

Antrepo beyannamesinde damga vergisinin süresinde ödenmemesi nedeniyle eşyanın tasfiye edilemeyeceği HK.DA -Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI   antrepo beyannamesine ilişkin damga vergisi, eşyanın ithalatında alınan bir vergi olmaması ve kağıt (beyanname) üzerinden alınıyor olması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu maddesinde belirtilen ithalat vergileri tanımının içerisinde yer almamaktadır. Bu itibarla, Kanunun 46…

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemine ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ve İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacaktır

İhalatta İhracatçı Kayıt Sistemine ilişkin 2019/4 sayılı Genelge ve İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Yükümlü Kılavuzu yayımlanmıştır.   Söz konusu uygulama 25/03/2019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İİKS programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin anılan…

Bitki Karantinası Uygunluk YazısıTransit TPS Entegrasyonu giriş noktasında yapılamadığında ülke içinde yapılabileceği durumlar hk.da -22.02.2019 / 41905260 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı Transit TPS Entegrasyonu giriş noktasında yapılamadığında ülke içinde yapılabileceği durumlar hk.da -22.02.2019 / 41905260 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI     04.05.2015 tarihli ve 29345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik “Bitki Karantinası Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki…