İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 797 28 Şubat 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30700 -Kuru soğan”‘ın ithalatında( gümrük vergisi %0 olarak uygulaması) 31/03/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR Karar Sayısı: 797 28 Şubat 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30700

 

İthalat Rejim Kararı (I) sayılı listede bulunan 0703.10.19.00.11 GTİPte sınıflandırılan  “Kuru soğan”‘ın ithalatında( gümrük vergisi %0 olarak uygulaması) 31/03/2019  tarihine kadar uzatılmıştır.

 

797

/

4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik yapılan fıkra dökme eşyada özet beyan takibatını düzenliyor.-Kanun No. 7164 : 28.02.2019- 30700 RG

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7164   : 28.02.2019- 30700 RG                                                                                                          4458 sayılı Gümrük Kanununun 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “%6’yı” şeklinde değiştirilmiştir.   YENİSİ: 4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Cumhurbaşkanı(Değişiklik: KHK/700 – M126)…

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)28 Şubat 2019 Tarihli ve 3

Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796) 28 Şubat 2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmî Gazete   796 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eklidir. İhraç Edilen Kara Taşıtlarında ( 8701.20 , 8702, 8703, 8704   ve 8711 pozisyonlarındaki…

2018 yılında üretilen 8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarının ithali hk.da-Genel Müdürlük yazısı 27.02.2019

Ekteki Söz konusu yazıda;

İthalat Genel Müdürlüğü;-8429.51, 8429.52, 8429.59 pozisyonlarındaki iş makinalarından 2018 yılında üretilenlerin  30.04.2019’a kadar

 

gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilmesi halinde  ithaline izin verdi.

 

İş makinalarının 31.12.2018’e kadar  ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bunun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senediyle tevsiki gerekmektedir.

/