TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9)” konulu yazısı ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ilişikte bilgilerin

Derneğimizin İthalat Genel Müdürlüğü’ne muhatap 14.01.2019 tarih, 2019/0229-BU sayı ve “TAREKS/ÜGD:2019/12 No.lu Tebliğin Uygulaması (Madde 9)” konulu yazısı ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   EKTEKİ YAZIDA; Söz konusu 2019-12 nolu Tebliği kapsamında denetlenmesi hedeflenen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve ürün grubu itibariyle Tebliğ ekinde açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Tebliğ…