Varlık barışında para, döviz, altın, menkul kıymette gümrük deklarasyon belgesinin tevsik edici olduğu :27.02.2019-42097502 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA

Varlık barışında para, döviz, altın, menkul kıymette gümrük deklarasyon belgesinin tevsik edici olduğu :27.02.2019-42097502 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA   Yurt dışında bulunan varlıkların (Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgelerin, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabileceği açıkça belirtilmiştir.…

Suudi Arabistan Yolcu Beraberi Eşya Gümrük Kısıtlamaları 200 adet sigara 500 gr tütün 27.02.2019-:42071441 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA

Suudi Arabistan Yolcu Beraberi Eşya Gümrük Kısıtlamaları 200 adet sigara 500 gr tütün 27.02.2019-:42071441 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA   Söz konusu bildirime göre, Türkiye’den gelen yolcuların, beraberinde getirdikleri yasal sınırı aşan tütün ve tütün ürünlerinde meydana gelen artışa dikkat çekilerek yolcu beraberi ülkeye sokulabilecek sigara miktarının 200 adet, tütün ürünü…

Giriş kapılarında yolcu pasaport işlemleri tamamlanmadan gümrüklü sahayı terk etmemeleri için tedbirler 27.02.2019-42086394 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA

Giriş kapılarında yolcu pasaport işlemleri tamamlanmadan gümrüklü sahayı terk etmemeleri için tedbirler 27.02.2019-42086394 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA   Söz konusu yazıda; Yolcuların pasaport işlemlerinin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, – Yolcuların giriş ve çıkışlarında pasaport işlemleri bitmeden gümrük işlemlerinin yapılmaması, – Özellikle sahte pasaport kullanılarak sınır kapılarından ülkeye giriş-çıkış yapmaya çalışan kişilere karşı müteyakkız…

TMA -MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİN DİKKATİNE İHRACATCI BEYANIN GÜMRÜĞE İBRAZI HK.DA 26.02.2019 tarihli gümrükler genel müdürlüğü yazısı

Aşağıdaki yazıda da ifade edildiği üzere; gümrük idaresine ihracatçı beyanlarının ibrazında söz konusu tebliğ gereğince imza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzasının bulunması zorunlu olup,söz konusu belgenin gümrük idarelerince imzasız olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

20190306_102443