DERNEKLERİN 2017-20 SAYILI GENELGESİ KKDF İLE İLGİLİ sorusu ve KKDF Hk. Gümrükler Genel Müdürlüğü cevap yazısı ektedir

DERNEKLERİN 2017-20 SAYILI GENELGESİ KKDF  İLE İLGİLİ sorusu ve  KKDF Hk. Gümrükler Genel Müdürlüğü cevap yazısı ektedir Genel Müdürlüğe gönderilen yazıdan özetle; Genelgelerin gümrüklerde uygulanmaya başlandığı tarihten bu zamana kadar tek fatura ile birden fazla kalemi olan hem KKDF’ye tabii (peşin), hem de KKDF den muaf olarak işlem (mal mukabili) yapan birçok firmanın gerek fatura…

Irak Menşe Şahadetnamesi düzenlemeye ve sonradan kontrolüne yetkili kuruluşlar 19.02.2019-41834100 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısı

Irak Menşe Şahadetnamesi düzenlemeye ve sonradan kontrolüne yetkili kuruluşlar 19.02.2019-41834100 Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazısı HK.DA

 

Söz konusu yazıda;

Menşe şahadetnamesi düzenlemeye, ‘Baghdad Chamber of Commerce’ ve ‘Iraqi Industries Union’ ın yetkili olduğu,

– menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünün ise State Company For Iraqi Fairs and Commercial Services tarafından yapıldığı , belirtilmiştir

MERSİN DERNEK DUYURUSU- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kampüsünde Gümrük Müşavirlerine Çalışma Odası Tahsis Edilmesi hk

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kampüsünde Gümrük Müşavirlerine Çalışma Odası Tahsis Edilmesi HK.DA   İl Müdürlüğümüz yerleşkesinde artan personel sayısı fiziki kısıtlı durum ve hizmet alanının yetersizliği nedeniyle, Resmi iş ve işlemlerin takibi için Gümrük Müşavirleri çalışanlarına İl Müdürlüğümüz kampus alanı içerisindeki A-905 no.1u izin verilen odanın kullanım izini kaldırılmış olup, yasal öncelik durumu nedeniyle…

MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN İBRAZI HK.DA

Aşağıdaki tablodaki GTİP LERDEKİ ABD menşeli eşyalar hangi ülkeden gelirse gelsin menşe statüsünü ispatlayan MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN İBRAZI HK.DA Bilindiği üzere;2018-11973 Sayılı BKK (Cumhurbaşkanı 2018/21 Sayılı Kararı ile değişik) gereğince; aşağıdaki GTİP LERDEKİ ABD menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir. Ekteki ,Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.09.2018-37311924 tarih sayılı yazılarında…