Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı başlıklı 24 üncü maddesinde ve Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının Listesi başlıklı EK-II sinde değişiklik yapılmıştır.

Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı başlıklı 24 üncü maddesinde ve Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının Listesi başlıklı EK-II sinde değişiklik yapılmıştır.     Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazlarının Listesi” başlıklı EK-II’sinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “- Kan tarama,…

-TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019 GENELGESİ 08.03.2019-12.03.2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019 GENELGESİ 08.03.2019     İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı) ve yetki verdiği…

İstanbul Havalimanı’na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan tüm tarifeli uçuşlara son verilecek.

Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na taşınma nedeniyle 6 Nisan saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan tüm tarifeli uçuşlara son verilecek. 11 Mart 2019 Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na taşınma dolayısıyla Atatürk Havalimanı’ndaki seferlerine son vereceğini açıkladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019…

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı yapılan görüşme kapsamında yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP’ ler itibarıyla tespit edilen ‘gümrük vergi oranları’

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı yapılan görüşme kapsamında yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP’ ler itibarıyla tespit edilen ‘gümrük vergi oranları’, ‘ hesaplamaya esas referans birim kıymeti’ ve ‘birim miktar cinsi’ bilgilerinden oluşturulan tabloda yer verilmekte olup söz konusu tabloya eklidir.

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Tarih: 09.03.2019

/

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı hk.da

7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” tanımlı eşyanın;   -Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı olanlarının ithalatında, 1200 ABD Doları/ ton şeklinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girdi.   – Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube…

Ev işlerinde kullanılan kauçuktan eldivenlerde (GTİP:4015.19.00.00.11) 0,18 ABD Doları/Çift şeklinde uygulanan gözetim uygulaması kaldırıldı.09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ   Ev işlerinde kullanılan kauçuktan eldivenlerde (GTİP:4015.19.00.00.11) 0,18 ABD Doları/Çift şeklinde uygulanan  gözetim uygulaması kaldırıldı.   4015.11.00.00.00 GTİPte sınıflandırılan “Cerrahide kullanılan eldivenler ” de uygulanan 4,5 ABD Doları/brüt-Kg gözetim yanı şekilde devam edecek.   İlgili Tebliğ eklidir. 09 Mart 2019 Tarihli ve 30709…

– Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)ve TEBLİĞİ EKTEDİR.

0701.90 tarife pozisyonundaki “taze veya soğutulmuş” patates ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. 200.000 TON olarak açılan tarife kontenjanı dönem sonu ise 20 Nisan 2019 olarak belirlendi. Tarife kontenjanı gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edilecek.   Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815) ve Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin…