Petrokimyasallara İlişkin Referans Fiyatlar hk.da Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı-11.03.209 tarihli

Polipropilen-Kopolimer” cinsi eşyanın dönemler halinde “Kıymet Veri Bankasında Petrokimyasal Ürünler” başlığı altında yayımlanmasına devam edilmesi talep edilmektedir. Belirli bir süredir Bakanlığımızın Reuters ve Platts abonelikleri bulunmadığından yayımlanamayan petrokimyasal ürünlere ilişkin referans fiyatlar, 0l.03.2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız intranet portalında yer alan “Kıyrnet Veri Bankası”nda yeniden yayımlanmaya başlanmıştır. Bahse konu eşyaya ilişkin referans fiyatlar da “POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER)”…

Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan Transit Beyannamelernide DEC_REJ IE016 ceza uygulanmayacağı durum 06.03.2019-42314962 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan Transit Beyannamelerinde DEC_REJ IE016 ceza uygulanmayacağı durum 06.03.2019-42314962 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı hk.da   Hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda (DEC_REJ (IE016)) Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaması; bununla birlikte, hareket gümrük idaresince kabul işlemi yapıldıktan sonra yükümlü hatasından kaynaklanan sebeplerle iptal…

08.03.2019 42408480 E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında tüm şubeleri hazır olmayan bankalardan kağıt usulde teminat kabul edileceği hk.da Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

08.03.2019 42408480 E-Teminat Mektubu Uygulaması Hakkında tüm şubeleri hazır olmayan bankalardan kağıt usulde teminat kabul edileceği hk.da Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı   Söz konusu yazıda;   Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda, ilgi yazımızda belirtilen bankalar tarafından gümrük idarelerine muhatap kağıt usulde düzenlenen teminat mektuplarının kabul edilmediği, teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesini teminen bildirimlerde bulunulduğu…