Patates İthalatında Tarife Kontenjanı MUAFIYETI TFKTJ” ve “BSGTY” kodlarının birlikte seçilmesi gerekmektedir.

Günaydın,     ÖNEMLİ-DİKKAT-MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNİN DİKKATİNE-Patates İthalatında Tarife Kontenjanı MUAFIYETI TFKTJ” ve “BSGTY” kodlarının birlikte seçilmesi gerekmektedir.     Patates İthalatında Tarife Kontenjanı MUAFIYETI 11Mart 2019 tarihli ve 30711 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Beyanname Sırasına Göre Tahsis Yöntemi (BSGTY) Tarife Kontenjanlarından yararlanabilmek için gümrük beyannamesinin tescili esnasında;…

8431.49.20.29.00 tarife pozisyonundaki ekskavatör paletlerinde gözetim uygulaması kaldırıldı-14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete-– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   8431.49.20.29.00 tarife pozisyonundaki  ekskavatör paletlerinde gözetim uygulaması kaldırıldı. Değişiklik Tebliği eklidir. 8431.49-Diğerleri alt pozisyonunda sınıflandırılan eşyalar için  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/8) (12.11.2015 t. 29530 s. R.G.) uyarınca  brüt ton başına 6500 ABD Doları gözetim uygulaması bulunmakta. İlgili Tebliğde…

Ambar sayımlarında personel yer değişikliği veya personelin yetersiz olması durumunda aday memurların da görevlendirilebilmesi 04.03.2019-42225699 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü YAZISI

Ambar sayımlarında personel yer değişikliği veya personelin yetersiz olması durumunda aday memurların da görevlendirilebilmesi 04.03.2019-42225699 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü YAZISI   Söz konusu yazıdan özetle; Bölge müdürlükleri bağlantısı gümrük ve tasfiye işletme müdürlükleri denetimindeki ambarlarda devir-teslim ve sayım işlemlerinin Tasfiye Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca yerine getirilmesi gerekmekle birlikte eleman…

Kapanmış Beyannamelerde tarife kontenjanı Düzeltmesi gerektiğinde taleplerinin düzeltme tarihi itibariyle geçerli olması halinde yapılabileceği 05.03.2019-42267987 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA

Kapanmış Beyannamelerde tarife kontenjanı Düzeltmesi gerektiğinde taleplerinin düzeltme tarihi itibariyle geçerli olması halinde yapılabileceği 05.03.2019-42267987 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI HK.DA   Söz Konusu Yazıdan Özetle; 2018/7 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ uyarınca ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere beyannamenin tescili esnasında girilmesi gereken EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının sehven beyan edilmediği…