İhracatta düzenlenen sonradan verilmiş ibareli dolaşım belgelerine usulsüzlük cezası uygulanamayacağı HK.DA Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi YAZISI

İhracatta düzenlenen sonradan verilmiş ibareli dolaşım belgelerine usulsüzlük cezası uygulanamayacağı HK.DA Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi YAZISI     Bilindiği üzere, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi ve Form A Menşe Belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatında söz konusu belgelerin eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle düzenlenmemesi veya teknik…

14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer -Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında değişikliklerin onaylanması hakkında karar (Karar Sayısı: 821)

14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer – Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasında değişikliklerin onaylanması hakkında karar (Karar Sayısı: 821) MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı…

TPS-IRIS sisteminin kapatılarak 04.2.2019 itibariyle BİLGE sisteminde Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni uygulandığı (1010 kodlu TPS) 02.03.2019-42187173 Gümrükler Genel Müdürlüğü

TPS-IRIS sisteminin kapatılarak 04.2.2019 itibariyle BİLGE sisteminde Tareks Tüketici Ürünleri İthal İzni uygulandığı (1010 kodlu TPS) 02.03.2019-42187173 Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI   Söz konusu yazıda; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 18.01.2019 tarihli ve 00040781113 sayılı yazıda; 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) ile ilgili olarak,…