ÖNEMLİDİR – 11973 SAYILI KARAR KAPSAMINDA MENSE TEVSIKI

ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girişinde ek mali yükümlülük veya ilave gümrük vergisi uygulanmaması İçin gümrük beyannamesinin ekinde ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı,  uzun dönem tedarikçi beyanı veya menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde, söz konusu eşyanın ABD menşeli olmadığını tevsik etmek üzere başkaca bir belge aranmaması gerekmektedir.   Ekteki GENEL MÜDÜRLÜK yazısında ifade edildiği üzere;…