GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ ORTAK DUYURUSU-Damga Vergisi Hakkında-18.03.2019 GELİR İDARESİ CEVAP YAZISI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ ORTAK DUYURUSU-Damga Vergisi Hakkında-18.03.2019   EKTEKİ SÖZ KONUSU YAZIDA;   İhracatın gerçekleşmemesi halinde Gümrük Müdürlüklerince ihracatçı tarafından vergi dairesine bildirimde bulunulması sonucunda ilgili vergi dairesince tahakkuk ettirilen damga vergisi ile ceza ve gecikme faizi tutarlarını mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden ödeyebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılmasının talep edildiği anlaşılmıştır. Bilindiği üzere; vergi…

3812.20.90.00.00 GTİPli “Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşiklerin diğerleri” tanımlı eşyanın Güney Kore menşeli olanlarının ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açıldı-19 Mart 2019 Tarihli ve 30719 Say

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/9)

 

3812.20.90.00.00 GTİPli “Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşiklerin diğerleri” tanımlı eşyanın Güney Kore menşeli olanlarının ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı   damping soruşturması açıldı. İlgili Tebliğ eklidir.

Gümrük Müşavir Yardımcıları BİLGE Kullanıcı Kodu” konulu yazısı HK.DA -14.03.2019 TARİHLİ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRKÜK YAZISI

Gümrük Müşavir Yardımcıları BİLGE Kullanıcı Kodu” konulu yazısı HK.DA -14.03.2019 TARİHLİ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRKÜK YAZISI “Gümrük Müşavir Yardımcıları Kullanıcı Kodu” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu yazıda; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2019 tarihli 42533576 sayılı yazıları ve ekinde “Gümrük müşavir yardımcılarına YKTS’ye kayıt yapabilmeleri için…

2019/2 Sayılı Tebliğ-8424.10 GTİP’Li Malların İhracatı Hk. Halon 1201 ve 1301 gazı içermeyen yangın tüpü ihracatının çevre ve şehircilik iznine gerek olmadığı 08.03.2019-42411026 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Halon 1201 ve 1301 gazı içermeyen yangın tüpü ihracatının çevre ve şehircilik iznine gerek olmadığı 08.03.2019-42411026 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı   Bilindiği üzere “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)” 07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğde; içerisinde 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00…