ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ DUYURUSU-İhracatta kağıtlı beyannameye son ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE BUGÜN İTİBARİ İLE 1000 REJİM KODUNDA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR.

https://agm.org.tr/index.php/ihracatta-kagitli-beyannameye-son/

 

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ DUYURUSU-İhracatta kağıtlı beyannameye son ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE BUGÜN İTİBARİ İLE 1000 REJİM KODUNDA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR.

111-111
111-333

Kıymetli maden ve taş analizlerinde yetki verilecek revize edilmiş özel ayar evleri listesi 12.03.2019-42499974 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Kıymetli maden ve taş analizlerinde yetki verilecek revize edilmiş özel ayar evleri listesi 12.03.2019-42499974 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı     DARPHANE ve DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uygulama Dairesi Başkanlığı Laboratuvarı   KIYMETLİ MADEN EKSPERTİZ YAPMAYA YETKİLİ ÖZEL AYAR EVLERİ KIYMETLİ MADEN ve KIYMETLİ TAŞ EKSPERTİZ YAPMAYA YETKİLİ ÖZEL AYAR EVLERİ KIYMETLİ TAŞ EKSPERTİZ…

Riskli Eşya Sevkinde ATS tatbiki, memur refakati verilmesi ile halatların vidalama yapıştırma ihtimali ve kancalarının kontrolü 13.03.2019-42486238 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Riskli Eşya Sevkinde ATS tatbiki, memur refakati verilmesi ile halatların vidalama yapıştırma ihtimali ve kancalarının kontrolü 13.03.2019-42486238 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü   Bilindiği üzere transit rejimine tabi serbest dolaşımda bulunmayan çay ve diğer yüksek vergili ve/veya riskli olduğu değerlendirilen eşyaların karayolu ile sevki, gümrük mevzuatının transit rejimi hükümleri çerçevesinde gerekli teminatın verilmesi ve ayniyet…

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “TIR Karnesi Kapsamında Tütün Taşımacılığı Hakkında” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.14.03.2019 42562074 TIR Karnesi Kapsamında Tütün içersin içermesin tütün yerine geçen maddelerin taşınamayacağı hk.da

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “TIR Karnesi Kapsamında Tütün Taşımacılığı Hakkında” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. TIR Karnesi Kapsamında Tütün içersin içermesin tütün yerine geçen maddelerin taşınamayacağı hk.da   Söz konusu yazıdan özetle;   11 Ağustos 2015 tarihli ve 29442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin…

Aynı gümrük denetimindeki geçici depolama yerleri arasında eşya sevkinde BİLGE Özet Bayan modülü 11.03.2019-42413404 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI

Aynı gümrük denetimindeki geçici depolama yerleri arasında eşya sevkinde BİLGE Özet Bayan modülü 11.03.2019-42413404 tarih sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü YAZISI   Bakanlığımıza, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü denetimindeki geçici depolama yerleri ve/veya liman sahası sevklerine konu serbest dolaşımda olmayan eşyanın konteyner numarası değişiklikleri ile dökme eşyanın konteynerlenmesi hususlarının sistemde izlenmesine ilişkin talepler intikal ettirilmiştir. Bu çerçevede, ilgide…

Düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği ihtisas gümrüklerine Kırşehir Gümrük Müdürlüğü eklendi.-20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazete

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)

 

AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılabileceği ihtisas gümrüklerine Kırşehir Gümrük Müdürlüğü eklendi.