Gümrüksüz Satış mağazalarına eşya konulduğu gün antrepo beyannamesi tescil edileceğinden dilekçenin bundan ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği 15.03.2019-42527533 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı

Gümrüksüz Satış mağazalarına eşya konulduğu gün antrepo beyannamesi tescil edileceğinden dilekçenin bundan ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği 15.03.2019-42527533 Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı hk.da Ekteki söz konusu yazıda; Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, gümrüksüz satış mağazaları işletmecisi firmalarca serbest dolaşımda olan eşyaların mağazalara/depolara alınması için tescil edilen 7200 rejim kodlu antrepo beyannamelerinin tescil tarihi ile bu işleme…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)- 23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)-  23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete      Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle  Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının (KDV-13/1-n) kapsamı ve uygulamasına açıklık getirilmiştir.   İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLAR:   -basılı kitap ve süreli…

İTHALATÇI İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ !! Bakanlığın bugün saat 10.00′ da devreye almayı planlamaktadır. ithalatçı ihracatçı kayıt sistemi ile ilgili programda geliştirmeler yapılmıştır

İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ Bakanlık tarafından devreye alınan İTHALATTA İHRACATÇI KAYIT SİSTEMİ’ne istinaden Evrim Programında yapılan çalışma aşağıdaki gibidir. Bakanlık bu yapıyı 25.03.2019 tarihinde sadece İTHALAT için devreye almıştır.   Öncelikle https://uygulama.gtb.gov.tr/iiks/ sayfasına giriş yapılıp ihracatçı firma için kayıt yapılmalı veya kayıtlı olan firma ise İİKS no sorgulanmalıdır. -Kullanıcı adı, şifre, güvenlik kodu girilerek giriş…