Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25)- 23 Mart 2019 Tarihli ve 30723 Sayılı Resmî Gazete

You are here: