Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye ile KKTC arasındaki kargo taşımacılığına ilişkin Genelge paylaşıldı. 2019-6 sayılı Bu genelge 13.05.2019 tarihinde yürürlüğü girer

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye ile KKTC arasındaki kargo taşımacılığına ilişkin Genelge  paylaşıldı.   İlgili genelgede, kargo taşımacılığı ile ilgili gerekli işlemlere yer verildi. Buna göre karar kapsamında eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Adana Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Müdürlüğü olarak…

TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2019/4) Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)kapsamında yapılacak ithalat başvurularının denetim esaslarına ilişkin

TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2019/4)   Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)kapsamında yapılacak ithalat başvurularının denetim esaslarına ilişkin Genelge(MGMB-İTHALAT-2019/4) eklidir.   Bu Genelge 14.03.2019 tarihi ve sonrasında TAREKS başvurusu yapılmış ve TSE fiili denetimine yönlendirilmiş başvuru ve ürünlerin denetimlerinde uygulanacaktır.   Tip Onay Belgesine İlişkin Hususlar Tip Onay Belgesi, tekerlekli araçlar ile bu…