Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)

GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ   Tarih               : 14.09.2018 Sayı                 : 51 Sektör             : Genel Konu               : Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)     2014/17 sayılı Genelgenin 1 no’lu ekinde yer alan “Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesini güncelleyen 2017/2 Genelgenin ekinde yer alan listeye, ekli listede yer alan GTİP     …

Devamı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ   Tarih               : 14.09.2018 Sayı                 : 50 Sektör             : Genel Konu               : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   14.09.2018 tarih ve 30535 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ‘a göre Yatırım Teşvikte görevli Bakanlık Ekonomi Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı…

Devamı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/48)

GÜMRÜK MEVZUAT BİLDİRİMİ   Tarih               : 13.09.2018 Sayı                 : 49 Sektör             : Genel Konu               : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ                          (Tebliğ No:2018-32/48)     Ekte yer alan Tebliğ’e göre ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile alakalı düzenlenen Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar henüz düzenlenememiş olup Genelge çalışmaları devam etmektedir.…

Devamı

Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılması

13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar sayısı :85) ile;   Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama,leasing ile iş,hizmet ve eser sözleşmelerinde…

Devamı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.09.2018 tarihli Mevzuat bilgileri özet olarak aşağıda yer almış olup ilgili dökümanları ekte yer almaktadır.   “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2006/30)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ’e göre, 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)’in 11 inci maddesi(Filipinler menşeili/çıkış ülkesi olan 5407 gtip ürün…

Devamı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Tarih               : 07.09.2018 Sayı                 : 2018/33 Sektör             : Genel Konu               : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ                 07.09.2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;   “ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ’e  göre , Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve 55.13, 55.14, 55.15 ve…

Devamı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Tarih               : 05.09.2018 Sayı                 : 2018/28 Sektör             : Genel Konu               : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ   15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/5) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi temelinde ve aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.…

Devamı